Hướng dẫn downgrade từ php 5.5.x xuống 5.3.x trong Directadmin

Author: | Posted in Php Mysql 2 Comments

Vì nhiều lý do ví dụ như code website bạn quá cũ so với phiên bản php hiện tại và bạn không có nhiều thời gian để nâng cấp thì giải pháp duy nhất là phải downgrade từ php mới nhất xuống php 5.3 hoặc thấp hơn.

Đầu tiên bạn phải login vào SSH và thực hiện các câu lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 5.3
./build php n

* Có thể thây thế php1_release thành php5_ver 5.3 nếu Directadmin báo lỗi php1_release is not a valid option.

Comments
  1. Posted by Le Thanh Sang
  2. Posted by Le Thanh Sang

Add Your Comment