Php Mysql Archive

Hướng dẫn downgrade từ php 5.5.x xuống 5.3.x trong Directadmin

Author: | Categories: Php Mysql 2 Comments
Vì nhiều lý do ví dụ như code website bạn quá cũ so với phiên bản php hiện tại và bạn không có nhiều thời gian để nâng cấp thì giải pháp duy nhất là phải downgrade từ php mới nhất xuống php 5.3 hoặc thấp hơn. Đầu tiên

PHPads – simple php script that allows management of a banner ad rotations.

Author: | Categories: Php Mysql No comments
PHPads is a simple php script that allows management of a banner ad rotations. There is an admin panel that allows the admin to add banners, and specify the length of ad campaign. PHPads creates ad rotation code for admin to place on website. The script is simple to